Модификация (Двигател) Врати Мощност (кс) Тип купе Брой места Начало
(година)
Край
(година)
400h 4WD (270 Hp) 5 210 (270) Jeep 5 2004 2009
330 4WD (230 Hp) 5 230 Jeep 5 2003 2009
330 (230 Hp) 5 230 Jeep 5 2003 2009
350 4WD (276) 5 276 Jeep 5 2006 2009
300 4WD (204 Hp) 5 204 Jeep 5 2003 2009